söndag 8 oktober 2017

I Fredens Hemliga Tjänst

Efter att ha låtit mig övertygas av argumentationen i Johannes Nilssons senaste bok ("Tyckonom", recension kommer(1)) så har jag börjat försöka lyssna på poddar. Och då känns det rimligt att Nilssons senaste alster "I Fredens Hemliga Tjänst" på podden "Bibliotek" skulle vara det första att lyssna på. Och det är den väl värd: denna mustig skröna om Johnny Bodes liv(2) som Kungl. Maj:ts hemlige agent under andra världskriget är mycket underhållande. Nu önskar jag bara att Nilsson inte dödar av sin hjälte i sista avsnittet utan kan fortsätta serien. På önskelistan står episoder där Bode är inblandade i striden mellan de svenska nazistledarna Birger Furugård och Sven Olov Lindholm, en envig mellan Bode och Helmuth Ternberg om makten i Stockholms hemliga värld och, så klart, möjligheten att köpa boken "I Fredens Hemliga Tjänst" fysiskt.

(1): Om Nilssons tidigare böcker "Recension" och "Blodtörst".
(2): Smart av Nilsson att anknyta till en så populär person som Bode.

Mats Jonsson "Nya Norrland"

Jag vill minnas att jag för en tid sedan föreslog Galago att de skulle ge ut en tjock seriebok av mig om Västernorrlands(*) ekonomiska historia, till största delen baserad på intervjuer med kommunalråd. Jag vill minnas att de tackade nej med motiveringen att den inte passade in i deras sortiment.

Men när Galagos redaktör Mats Jonsson själv skrivit en sådan bok ("Nya Norrland", Adlibris, Bokus), då passar det tydligen! Jonsson har under lång tid skrivit självbiografiska serier om sin barndom, ungdomstid och om livet som nybliven förälder. När han nu blivit gammal och hans barn börjat växa upp har han, som så ofta händer, börjat undrar över sitt eget ursprung och var han kommer ifrån.

Geografiskt (och mentalitetsmässigt) är svaret Bollstabruk, en liten bruksort utanför Kramfors med sågverket som största arbetsgivare.  Men den lilla välmående ort med affärer och service där Jonsson växte upp finns inte kvar, idag finns istället en utflyttningsort med övergivna och förbommade hus på Storgatan. Varför blev det så?

För att svara på den frågan genomför och redovisar Jonsson ett gediget research-arbete. Förutom en introduktionskurs i Ångermanlands ekonomiska historia, intervjuar Jonsson kommunalråd och ekonomer, före detta klasskamrater och elever som går i Ytterlännässkolan idag, och genomför enkätundersökningar med utflyttade under hela 1900-talet.

De svar han hittar är intressanta och öppnar för nya frågor om hur Sverige är organiserat idag, och vad som kommer att hända i framtiden. Ett av de viktigaste svaren är att Bollstas förfall inte beror på att ortens företag misslyckats, tvärtom. Bollstabruk är inte alls en tärande, outvecklad del av Sverige som försörjs söderifrån. Sågverket har aldrig gått så bra som idag, men i jämförelse med jämnstora företag i Stockholm som Dice och Klarna så är sågverkets produktion i så hög grad automatiserad och "lean" att de klarar sig på betydligt färre anställda än de personalintensiva verksamheterna söderut.

För en privatbilism-hatande kommunist som Jonsson sved det säkert extra att behöva konstatera vilken oerhörd betydelse bilen och de lokala entreprenörerna har för att Bollstabruk ska fortsätta vara en dräglig plats att leva. Från Stockholmshorisonten innehåller boken också roliga inblickar i livet på hipster-Söder och i bostadskarriären. Rekommenderas.

(*): Västernorrland som ligger i östra delen av Sverige ligger alltså väster om Finland där Östernorrland låg.
 
Full disclosure: jag har träffat Mats Jonsson privat.

onsdag 13 september 2017

Den stora frågan

För två år sedan, eller mer, blev jag utsparkad ur MÖP-gruppen på Facebook. När jag anmälde mig till en del likartade grupper blev jag kontaktad i chatten av en Kristian som ville utröna vem jag var innan jag skulle bli insläppt i hans grupp. Efter denna första kontakt så brukade Kristian dyka upp i chatten lite då och då och vilja prata om något. Ibland stora frågor om moral och geopolitiska funderingar, ibland frågor om mig och min politiska hemvist, ibland konkreta politiska spörsmål som om Sverige borde förbjuda halal-slakt.

Efter ett långt uppehöll dök Kristian upp igen i chatten härom dagen. Vi började som vi brukar: kunde jag övertyga Kristian om att jag inte var ett troll, vad arbetade jag som, hade jag banklån och så vidare. Men nu var det allvar, nu var det dags för den stora frågan.


Jag svarade ja, jag kunde stanna vid tangentbordet och svara.

Ridå.

Hejdå Kristian.

tisdag 12 september 2017

GBgate meta

Ett metainlägg om GBgate. Upprinnelsen till denna skandal finns i min plötslig insikt om det suspekta i glassbolagets GB val av symboler (läs mer om det problematiska med GB):

Jag postade ett inlägg på Facebook och delade det i några grupper. Många personer var intresserade av min observation och reagerade på olika sätt, sammanlagt hundratals reaktioner och kommentarer, och många tiotals delningar. Faktiskt verkar det som om Facebook tyckte att för många reagerade för de markerade inlägget som spam och tog bort det. Dagen efter blev jag tillfrågad om det var spam:
Jag intygade att inlägget inte var spam, så Facebook återinförde inlägget i mitt flöde men osynligt för alla utom mig och utan möjlighet för mig att dela det igen. I denna hantering försvann också alla kommentarer och liknande på inlägget.

Vi kan här pausa lite och fundera på varför Facebook gjorde så här. Som jag ser det finns det två möjligheter: antingen befarade Facebook att någon annan lyckats posta något i mitt namn, eller så tyckte Facebooks algoritmer att jag gjorde mig skyldig till spammande. I det första fallet är det svårt att förstå varför inte inlägget återställdes när jag bekräftade att det var mitt. I det andra fallet är det svårt att förstå varför Facebook frågade mig om det var spam. Jag fick inte heller en varning eller någon annan påföljd för att jag betett mig dåligt. Inlägget delades i sammanlagt tre grupper vilket inte heller känns som ett extremt beteende.

Efter att jag insett att inlägget var förlorat skrev jag ett nytt inlägg med ett screenshot av det första inlägget där jag beklagade mig över Facebooks agerande. Detta inlägg delades av någon annan och jag kommenterade på den delade posten. Då tog Facebook även bort detta andra inlägg som spam:
Några lärdomar: det verkar vara bättre att posta samma inlägg flera gånger i olika grupper än att dela ett inlägg flera gånger. Och om Facebook har bestämt sig för att något är spam så kommer de att hålla fast vid den uppfattningen.

 

måndag 11 september 2017

Mp och nazisterna

Det två av intervjun med Bengt "LinkedIn" Jonasson från Absolut Saltfria Vägpartiet. Till det ett.  Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Har du någon speciell tanke om situationen på Gotland, där ju vägsalt inte används?

Det är mycket märkligt. Men kan möjligen bero på att det är lite pittoreskt där och ingen vägförbindelse med fastlandet. Men visst är det diskriminerande och orättvist mot oss på fastlandet.


F: Om Miljöpartiet har du skrivit att "Miljöpartister är inte ett dugg bättre än Hitlers bödlar" och "Jag kan bara tolka in Miljöpartiets budskap som ett sätt att utradera människors livskvalitet. Allt som är roligt vill Miljöpartiet förbjuda." Det låter inte så positivt?

Mitt grundläggande svar bygger på vad jag svarat om partiets vision.. Jag menar att samtliga partier över 4 procent är delaktiga och oansvariga för saltningen, dvs sabotage mot trafiksäkerhet, samhällsekonomi, miljö och livskvalitet.

Men eftersom saltningen är ett miljöproblem (tycker de flesta) och eftersom Miljöpartiet är ett miljöparti är Miljöpartiet det riksparti som stå nazisterna närmast enligt den utredning som framgår i svar under 2a.

F: Vilka är de idag viktigaste frågorna för partiet?
 • Saltfria vägar
 • Återupprättat militärt försvar
 • Lärare i våra skolor ska återfå auktoritet
 • Kompetenskrav på riksdagsmän (Idag kan 349 knäppisar bestämma över tio miljoner invånare)
 • Stärkt, oberoende, fristående, granskning av polisers och andra myndigheters brottslighet, försumlighet och maktmissbruk. Idag är det ju endast engagemang från t.ex. Kalla Fakta eller DNs Stefan Lisinski som kämpar för rättvisa.
 • Kompetenta generaldirektörer. (Exempel: Tyvärr har det utsetts ekonomer som GD på Vägverket/Trafikverket de senaste tre gångerna. Ingemar Skogö, Gunnar Malm och Lena Erixon. Trafikverket är ett tekniskt verk varför inte en civilingenjör?)

F: Vilka realistiska mål har partiet för den närmaste framtiden?

När det kommer en "snökanon", kanske bara en gång per vinter, ställer man in samtliga flighter. Det det bör man också göra med ledbussar och lastbilar med släp. Det är dessa som alltid ställer sig i vägen för och hindrar övrig vägtrafik när det kommer mycket snö.

Värmeslingor i fler branta backar som i Jönköpings utfart mot Borås. Man bör också bygga tak över vissa vägpartier för att minska nederbördsmängd och vägens värmeutstrålning till universum.

Ökad förståelse hos beslutsfattare att vägsalt inte räddar några liv. Vägsalt tar liv. Jan Pettersson på Trafikverket är en utpräglad lögnare. Men han fick väl byta befattning efter allt strul i järnvägen.

F: Finns det något som tyder på att du skulle få mer gehör för ditt motstånd mot vägsalt?

Problemet är att vi i Sverige är slappa, vi står inte med plakat och namnunderskrifter utanför Rosenbad och kräver saltfria vägar. Vi kom undan 2:a världskriget och är förslöade sedan dess. Vi har i stor utsträckning hjärntvättats av Socialdemokraterna att tro att vi har det bra i Sverige trots att vi har tappat hela försprånget sedan 1945.

Folk har uppfattning och tycker men orkar inte engagera sig, anser det vara meningslöst, eller vet inte hur man gör.

Här på Dalarö finns duktiga människor som Gert Westetgren utvecklande Brighter till gagn för diabetiker och Pierre Schori, välkänd diplomat och politiker. Båda har jag träffat flera ggr emedan de har anknytning till och boende på Dalarö. De har givit mig fullt stöd. Saltningen på våra vägar är helt fel.


F: Berätta lite om dig själv.

Se på LinkedIn.

Jag bor på Dalarö vid Dalarö Kanal. Spelar gärna golf, är med i HaningeStrand, eller åker utför i Alperna. Har också en Storö I från 1964 samt "veteranbil".

F: Hur började du arbeta för partiet?

Jag har t.ex. själv varit med om två tillbud då jag varit nära att köra av vägen som en konsekvens av saltningen. Jag har läst juridik samt har ett väl utvecklat rättsmedvetande. Kan inte acceptera att en myndighet eller ett statligt verk tillåts bedriva brottslig verksamhet som en konsekvens av att ministrar, typ Anna Johansson och Anders Ygeman, är inkompetenta och vilka tillsätter generaldirektörer som är minst lika undermåliga.

F: Inget tidigare/annat politiskt engagemang?

Nej, jag har inte varit formellt engagerad i något tidigare politiskt sammanhang.


F: Har du varit engagerade i något annat, nu eller tidigare?

Aktiv i Maskinteknolog-sammanslutningen i Linköping och fixat med fester.

Aktiv i styrelsen för Finspångs Pistolskytteklubb. Utvecklade klubbens verksamhet.

Ordförande i singelföreningen Visigoo, sångledare och toastmaster, två år under slutet av 1980-talet

söndag 10 september 2017

Absolut Saltfria Vägpartiet

Intervju med Bengt "LinkedIn" Jonasson från Absolut Saltfria Vägpartiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Berätta lite om Absolut Saltfria Vägpartiet.

Det började under inledningen av 1970 när jag var teknolog på LiTH då min studiekompis Lars Avellan Hultman och jag ondgjorde oss över saltet som fick Strängnäsbron att förstöras, gjorde vägarna "skitiga", snoriga och dessutom mörka på nätterna. Vi skrev till dåvarande Trafiksäkerhetsverket och påtalade nackdelarna med vägsalt.

Sedan har jag följt och studerat "vägsaltfrågan" till och från med varierat engagemang. Jag har tillskrivit Trafiksäkerhetsverket och Vägverket i omgångar, statsminister Göran Persson (med svar från näringsminister Björn Rosengren), m.fl. ministrar. Hade kommunikation med Catharina Elmsäter-Svärd om förbud. Lyckades inte, men det blev åtminstone vinterdäck på den tunga trafikens drivhjul.


Hon menade att Trafikverket har ett uppdrag att tillhandahålla "Effektiv halkbekämpning". Detta är dock inte möjligt. Impossibilium nulla obligatio est!

Det är ett lurendrejeri. Det kommer alltid att vara halt! Överraskning! Då smäller det desto värre. Sex döda oskyldiga bussresenärer dog för drygt tio år sedan i Rasbo, enligt erfarna bedömare som en konsekvens av salt i tjock snö. Vållande Ingemar Skogö, f.d. generaldirektör på Vägverket.

Jag har aldrig aktivt rekryterat medlemmar, men har medhåll från praktiskt taget alla friska och intelligenta medmänniskor, som förstått!

För många år sedan provade jag först med SALTFRIA VÄGPARTIET  men ändrade till Absolut Saltfria Vägpartier för att bli sorterad först bland småpartier. Tänkte också på Absolut Vodka som var en framgångsrik svensk produkt. Namnet har också en fysikalisk betydelse dvs vägar (vägpartier) som är absolut saltfria samtidigt som det är skarpt och tydligt partinamn.

Jag har använt blanka röstsedlar som fyllts i med "Absolut Saltfria Vägpartiet" vilka då är giltiga. 2014 lät jag trycka egna välliknande valsedlar i tre kulörer.

För snart fyra år sedan startade jag en blogg/hemsida för att i första hand skriva om vägsaltningen. Men där finns gott om andra alster. Se: www.absolutvetande.se.


F: På bloggen har du även berättat om ett personligt möte med Anders Ygeman där du försökt berätta om vägsaltet?

Ja, jag sprang ihop med honom en morgon på Gullmarsplan. Vi var båda på väg till jobbet. Jag var något sen, så jag åkte bara med några stationer eftersom jag skulle till mitt arbete på Söder.

Jag riktade mig till honom och med ordet: "Ygeman"! Han sträckte fram handen och svarade: "Anders".

Såvitt jag minns nämnde jag mitt namn och att jag studerat vägsaltfrågan sedan 1970. Jag visste ju att han var ordförande i Trafikutskottet och rimligen hade ett visst inflytande. Jag gick igenom alla nackdelar och problem med saltningen jag på några få minuter kunde komma på innan vi skildes efter några stationer.

F: Vilken är Absolut Saltfria Vägpartiets vision för Sverige?

Partiet ligger nära mitten men något åt höger. Det finns värdefulla åsikter i samtliga partier.
Kan hålla med Vänstern om att vinster i välfärd nog kan begränsas.
Kan hålla med Miljöpartiet om att vi bör minska slöseriet med plastpåsar men framför allt förhindra att plast hamnar i havet och förstör miljön.
Anser dock att CO2-diskussionen är överdriven.
Det är vansinnigt att kvalificerade IT-specialister, vilka vi har brist på, och vilka har lärt sig svenska, ska utvisas. Också tokigt att utvisa skolungdomar som har funnits i Sverige under flera år och som kan svenska.

Visionen är som i namnet, helt saltfria vägar. (Saltningen är brottslig verksamhet dvs
 1. Sabotage mot trafiksäkerhet
 2. Grov allmänfarlig ödeläggelse
 3. Grov ekonomisk svindel mot Sverige och mot det svenska folket. Totalt av storleksordningen 1% av BNP.
 4. Diskriminering, hets mot folkgrupp, dvs hets mot alla som vet att saltningen är felaktig.
 5. Livskvalitetsstympning (tråkigare att leva)
 6. Biologisk och upplevd miljöförstöring.)

F: I din blogg har du använt än grövre ord om vägsalt, t.ex. terrorism och jämförelser med Nazistyskland. Överdrifter, eller befogat?

Kan möjligen vara en viss överdrift men det är är också en metod att väcka intresse och att få läsare att haja till, precis som du själv. Jag använder också ibland stavning som Nazism, terrorizm, saltizm för att bidra till att associera till välkänd etablerad historisk brottslighet.

Det finns ju vissa likheter, i vart fall fyra likheter som inte kan bestridas:
 1. Ett kemiskt medel (gas resp salt)
 2. Dosering på ett begränsat område/utrymme
 3. Inget alternativ för de utsatta, offren, målgruppen
 4. Dödsoffer
F: Har du någon teori om vad som kan ligga bakom att vägsalt ändå används, bara inkompetens eller något allvarligare?

Bara inkompetens och möjligen jäv. Någon känner någon som tjänar pengar på saltningen. En form av suboptimering. Men det svenska samhället , vi medborgare, är alltid förlorare på saltningen.

Del två av intervjun.

fredag 8 september 2017

onsdag 6 september 2017

Säkerhetsregler frångås ständigt

Att IT-säkerhet skulle segla upp som ett hett politiskt ämne var väl oväntat för alla. Men medan Transportstyrelsen, Fortifikationsverket och Dan Eliasson är på tapeten tänkte jag dela med mig av några egna erfarenheter om IT-säkerhet. Även om jag inte vet något speciellt om de tre nämnda fallen så arbetar jag till vardags med IT-säkerhet för Försvarsmakten och ser kanske lite annorlunda på vissa saker än den breda allmänheten. Framförallt gäller detta avsteg och avvikelser från säkerhetsregler. Detta förekommer alltid och överallt. För vårt säkerhetssystem börjar det redan i kravställningen: 
Funktionen för autentisering skall, där så är möjligt, utnyttja säkerhetsmekanismer som är godkända av Försvarsmakten.
Redan i "Skall"-kravet har alltså beställaren Försvarets Materielverk öppnat ett kryphål: "där så är möjligt". Naturligtvis måste det motiveras varför man inte utnyttjar godkända säkerhetsmekanismer men man kan låta bli. Och låta bli det gör vi. I vår dokumentation används följande standardtext om kryptering:
Enligt svensk försvarsterminologi får begreppet "kryptering" ("encryption") och "krypterad" ("encrypted") enbart användas för krypteringsteknik godkänd av Försvarsmakten. I detta dokument används begreppen "skydd" ("protection") och "skyddad" ("protected") för att beskriva krypteringsteknik som inte godkänts av Försvarsmakten. 
Eftersom det inte finns någon av Försvarsmakten godkänd lösning för kryptering av LAN, av den typ vi behöver, så erbjuder vi bara "network protection". Vi har i vårt system inte heller ett hårddiskkrypto utan en "full disk protection solution". Detta har godkänts, levererats och används idag.

Om säkerhetskraven på systemet verkar alltför inskränkande kan man också åberopa generalklausulen i avtalet:
Säkerhetsfunktioner och systemfunktioner i systemet får inte vara i konflikt med varandra och därigenom förhindra varandras avsedda funktion.
Om en sådan konflikt ändå uppstår så kan alltid en lokal befälhavare beordra undantag från gällande säkerhetsregler. Jag själv blev ganska förvånad när jag besökte en systeminstallation och noterade att användarnas långa och komplicerade lösenord satt fastklistrade på papperslappar på tangentborden och fick förklarat för mig att detta var ett legitimt sätt att använda systemet.

torsdag 31 augusti 2017

Rayelan Allan "Diana, Queen of Heaven"

Att prinsessan Diana blev mördad är inte en speciellt förvånande konspirationsteori. Men varför mördades hon? Det finns några populära förslag: för att hon, som mor till Englands blivande kung, ville gifta sig med en muslim eller för att hon arbetade mot landminor. Allan menar dock att hon mördades för att hjälpa de onda krafterna (eliten) att etablera en 'New World Religion', ett av de sista stegen för införandet av en 'New World Order'. Att mörda henne var dock egentligen ett andrahandsalternativ. Huvudplanen var att gifta bort henne med någon mäktig amerikan (t.ex. Bill Clinton) för att göra det möjligt att ha två halvbröder som kung i England och president i USA.

I Allans värld finns det inte bara onda krafter. Införandet av en 'New World Order' bekämpas bland annat av något hon kallar 'Fraktion 2'. Denna har medlemmar i de olika underrättelsetjänsterna, och startades ursprungligen av tyska officerare som varit inblandade i attentatet mot Hitler och sedan flytt till USA. Dodi Fayed var via sin farbror Adnan Khashoggi knuten till 'Fraktion 2', så när det blev känt att Diana planerade att gifta sig med honom beslöt de onda att sätta igång reservplanen.

Allan ser två vägar eliten kan använda för att införa Dianadyrkan som den enda världsreligionen. Det ena alternativet är att man förstör den nuvarande civilisationen genom krig och naturkatastrofer och sen, när mänskligheten förfallit till barbari, bygger upp en ny med inriktning på att tjäna eliten. Den andra möjligheten är ett gradvis införande, där syner av Diana blir vanligare, där fler och fler människor blir helade av henne och folk börjar vallfärda till Pont de L'Alma. Kulmen på denna uppbyggnad blir Jesus och andra religiösa ledares återkomst till jorden, där de deklarerar att Dianakulten är den sanna religionen. Detta åstadkoms via användning av teknik som utvecklats i 'Project Blue Beam' för att projecera jättelika hologram på himlen och 'syntetisk telepati' via mikrovågor.

Allan har uppenbarligen mycket höga tankar om Diana vilket följande citat visar:"Diana would soon have realized what part she was meant to play in the enslavement of the World. Because she genuinely loved all people, she would have had the courage to tell the people the truth". Hon tror att eliten kan ha misstagit sig. Enligt myten kommer den som dör vid Pont de L'Alma direkt till himlen och får sitta vid Guds sida. Och eftersom Diana var av Merovingsk härkomst kommer hon också kunna återvända till jorden och själv hämnas sina mördare. Allan förutspår mystiska dödsfall bland eliten, bland annat i det engelska kungahuset.

Relaterade länkar: Diana, Queen of Heaven 
(Hämtad från Udda boktips från 2003)

måndag 28 augusti 2017

Det problematiska med GB

I takt med att mjölk-drickande blivit en vanlig symbol för den amerikanska rasistiska alt-right rörelsen har detta naturligtvis också påverkat synen på andra produkter tillverkade av komjölk, till exempel glass.
 
Men inte kan väl den vänliga GB-gubben ha några dolda avsikter?
Fast, vad är det han gör med handen?
Han bildar en rund ring med tumme och pekfinger och låter de andra fingrarna spreta. Det är den s.k. ok-symbolen, också det en välkänd symbol för vit rasism i USA.
Om GB glace varit vilket företag som helst skulle dessa två exempel kunnat avfärdas som ren slump, men det är ju inte första gången GB varit i blåsväder. Alla minns kanske inte Chokladpuck?
Men desto fler kommer nog ihåg glassen Nogger Black som drogs tillbaka efter internationella protester.
För att inte tala om att GB kallar en glass 88.
Helt plötsligt får "Håll Sverige Rent"-kampanjen en helt annan innebörd.
Man kan fråga sig om det är en cynisk marknadsföringsstrategi av GB att ständigt utnyttja högerextrema symboler, eller om det är något allvarligare som ligger bakom?

torsdag 17 augusti 2017

Mera Naturens parti

Det två av intervjun med Naturens Parti. Till det ett.  Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Idag används produkter av plast istället för produkter av hampa för att de är billigare att tillverka. Hur ska ni lyckas ersätta plast med hampa, skatter, förbud eller?

Billigare? Enligt vad? Enligt Naturen så är fossilolja det kostsammaste vi kan använda eftersom det orsakar  sådana enorma oreparerbara skador på växternas planet. Bomullstilllverkningen enorma skador och gifter i vårat grundvatten och i våra jordar. Så att Hampan är det billigaste och mest effektiva vi kan använda idag.
  

F: Är det verkligen så att våldet i samhället beror på våld på TV? Är de mer våldsamma ungdomarna de som sett mer på TV? Barn och ungdomar som inte använder våld, har de inte sett på TV? Kommer verkligen ungdomar vilja se på de positiva TV-programmen?  

Våldskultur sprids via Tvn, sprider man en kärleksfull kultur via Tvn agerar människan efter det. Människan blir det som kulturen människan lever i är. Genom Tvn skapas kultur.

F: I många samhällen har man försökt kontrollera medborgarna via den allmänna kulturen men det har inte alltid fungerat så bra (t.ex. Sovjetunionen). Är inte skapandet av kultur mycket mer komplicerat än vad som visas på TV?

Denna fråga besvarades ovan angående undervisning i Yoga och mindfulness i skolan.

F: Om företag som tjänar mycket pengar får betala betydligt mer i skatt i Sverige än i andra länder, kommer inte de helt enkelt flytta till något annat land?

Svaret står redan på hemsidan: Flyttar tex elgiganten utomlands öppnar 1000 nya småföretag som förser tusentals familjer med arbete och pengar, när storföretagen flyttar ut blomstrar småföretagen som gör rätt för sig, dom största företagen i Sverige betalar ingen skatt alls idag i Sverige.

F: Vad menas med "staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet"? Ska alla bostäder i Sverige förvandlas till hyresrätter?

Att staten köper tillbaka svenska folkets bostäder så att folket kan bo helt gratis med en viss avgift för underhåll utav fastigheten, dvs fastighetsskötarens lön, byte av slitningsprodukter, färg,  etc, detta blir en avgift på ca 300 kr i månaden då byggnaderna är byggda av betong, tak av rostfri plåt, 3 glasisolerade fönster som redan sitter i,  allting i stort sett underhållsfritt och kan hålla i hundratals år när det sköts om på rätt sätt.


F: Jag förstår inte: ska alla få bo kvar i sina bostäder men inte behöva betala hyra eller lån?

Staten äger ju vattenkraftverken, alltså hela Sveriges elproduktion. Staten äger också marken och som våra bostäder står på. Staten äger ju vattnet, vattenförsörjningen samt avloppssystemet, så staten äger i stort sett allt som vi verkligen behöver.

Det är svenska folket som har byggt upp allt detta åt staten, och det är svenska folket som sköter om, underhåller elen och vattnet/sopor, och bor i husen, naturens parti vill att detta livsviktiga går ihop i en enhet hos staten, detta minskar enormt mycket arbete, detta gör att vi kan betala ca 300 kr i hyra månaden. Staten ska inte ta ut avgifter för svenska folkets bostäder och våran tomtmark upp till 1 hektar, detta räcker för att leva helt ekologiskt för en 4 personers familj. Man ska kunna ärva och leva helt avgiftsfritt i sitt egna hus.

Vårat mål på längre sikt är att människan är fri från behovet utav pengar och arbetar istället ca 3 arbetsdagar per månad i en arbetsrotation, där människor turas om i ett schema om att arbeta med dom livsviktiga behoven såsom elunderhåll, matproduktion/sopor/återvinning, sjukvård, etc. För detta får människor bo gratis, äta gratis och få skola och sjukvård gratis, samt vissa underhållningsprodukter, allting som kan produceras utan i balans med Naturen.

När vi endast producerar det som vi verkligen behöver för att överleva behövs det väldigt lite elektricitet och fabriker, idag är det ju volvo och andra fabriker som använder nästan allting utav våran svenska el, hushållen gör av med en väldigt liten del av Sveriges totala elproduktion.


F: Är inrikesflyg i Sverige verkligen ett stort miljöproblem? Även maglev-tåg är beroende av energi och är inte per definition fossilfria, vilken energi ska driva dem?

Maglevtåg drivs nästintill energifritt eftersom det är baserat på magneter i motsatta poler, därav svävar tåget i luften och det krävs enormt lite energi att flytta framåt, detta drivs av elektricitet som kommer från något utav våra 140 vattenkraftverk i Sverige.

F: Innebär inte 140 vattenkraftverk att ännu fler svenska vattendrag byggs ut och exploateras?

Denna fråga besvaras ovan i frågan om inhemsk elproduktion.

F: Jag skulle vilja fråga lite om mordhotet från CIA. Har ni alltså tagit bort information från er hemsida som ett resultat av detta hot? Kan ni säga något mer om vilken information det var och vilken betydelse den har för partiets politik?

Detta är sekretessbelagt.

F: Naturens parti verkar bara vara registrerat hos valmyndigheten för att delta i kommunvalet i Göteborg. Är det ert mål för valet 2018?

Ja vi kommer att ställa upp i kommunvalet i Göteborg.

måndag 14 augusti 2017

Om magins verklighet

Man får vara försiktig när man uttalar sig om innehåll och stil hos en bok som Thomas Karlssons "Bland mystiker och magiker i förorten" (Adlibris, Bokus) som säger sig ha ett annat syfte än att underhålla. Karlsson kallar själv sin bok för ett "läsemysterium" som "kan ge läsaren tillträde till religiösa och hemliga andliga världar" och kan fungera som nyckel "som öppnar portar till andra verkligheter". Kanske är det därför författaren i boken framträder som en brådmogen ung man som vill imponera med ytliga referenser och små utläggningar om allehanda ämnen. Det är kanske ett medvetet grepp för att dra in läsare, att locka till egna efterforskningar.

I boken återberättas ett antal episoder ("iniatoriska upplevelser") i författarens liv mellan åren 1989 och 1991 som leder fram till att Karlsson grundar den magiska orden Dragon Rouge. Den första och mest speciella upplevelsen är utan tvivel den resa mot Mali som det unga författar-jaget företar. Episoden framstår för en utomstående som ganska underlig: en 17-åring bestämmer sig för att resa till Mali med en okänd 30-åring han nyss träffat. Han får tillstånd av sina föräldrar att göra det, ledighet från skolan är inte heller något problem. Resan sker med bil genom Europa till Marocko, varifrån den ska fortsätta med bil genom Sahara. Så blir det nu inte: färden tar slut i Marrakesh där ett mystiskt möte med en äldre man ger den första impulsen till att skapa ett tempel till den röda draken, "dragon rouge". 
Uggarde Rojr på Gotland

De andra episoderna i boken utspelar sig i mindre exotiska miljöer: ett röse på Gotland, en kyrkogård vid midnatt, ett rave i en skogsglänta eller hemma i Karlssons lägenhet. Bokens stora behållning är att den, såvitt jag kan förstå, ger en realistiska bild av vad magi verkligen är. Det ges många exempel på metoder hur man kan försätta sig i ett annat, förhöjt(?), medvetandetillstånd: sömnlöshet, överdosering av kaffe eller monotont dansande. Väl i detta tillstånd öppnas medvetandet för oväntade impulser, kanske utifrån, kanske från andra delar av hjärnan. Detta kan i sin tur genererar nya idéer och insikter, kanske förmedlade av externa hjälpare, kanske gammal kunskap kombinerad på nya spännande sätt. Eller så är Karlsson helt enkelt en inkarnerad andlig mästare som återskapat Atlantis heliga tempel.

Naturens parti

Intervju med representanter från Naturens Parti. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Naturens Parti.

Vårat mål är att skapa en helt ekologiskt hållbar värld, för att kunna skapa detta så krävs det att vi ändrar vårat levnadssätt markant. Vi måste sätta våran planet i första hand och sluta producera icke livsnödvändiga produkter, och istället endast producera det vi människor behöver för att överleva i första hand, nöjesprodukter kan också produceras men inom rimliga och ekologiskt hållbara gränser. Detta måste vi kräva politiskt, att Sverige blir självförsörjande som land, för mat, och våra livsviktiga produkter såsom: medicin, energi, matproduktion, etc

F: Vad säger Naturens parti om ett uttalande som "Planeten Jorden skulle klara sig bättre utan arten människa"?

Utan människor på planeten jorden hade aldrig sköldpaddor kvävts av plaster, regnskogarna hade växt sig stora och djurriket hade expanderat och trivts, arter hade inte utrotats i den enorma takten som människan orsakat, inga gruvor hade grävts och vattnet hade varit rent för djuren att dricka, så ja planeten jorden hade mått mycket bättre och varit helt frisk utan människor på jorden därför är det vårat ansvar som tänkande homo sapiens att göra en så liten inverkan som möjligt på djurens och växternas planet, tycker du själv att människor eller rättare sagt företagen beter sig ansvarsfullt gentemot växternas planet jorden?

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Naturens Parti kräver att alla svenska medborgare ska kunna leva självförsörjande, fria från företagens arbetsliv och fria från staten. Därför vill Naturens Parti att fastighetsskatten slopas för fastigheter på upp till en hektar.  Detta är den bit mark som krävs för att försörja en familj på 4 personer. Enklare slakt av kycklingar, gris och får, sker på fastigheten utav farmaren själv.

I skolan behöver eleverna lära sig om var våran mat kommer ifrån och lära sig att odla sin egen mat och få den att hålla hela året utan att den ruttnar, och lära sig att slakta sina matdjur på det sättet som får djuret att lida minst.

Verklig kunskap ska ges och skära ner på matematik och andra ämnen som eleverna har enormt lite användning av i privatlivet och i arbetslivet. Istället ska mer avancerad matematik läras ut på ingenjörsutbildningen, etc.

Med det ekologiskt hållbara materialet Hampa, kommer vi att ersätta fossiloljan och bomullstillverkning som kräver enorma mängder vatten och giftiga kemikalier, samt minskar världens skogsavverkning (papper). Av Hampa kommer vi att producera: Tyg och kläder, plast, papper, mat (fröna innehåller essentiella aminosyror, protein från Hampans frön), etc.

Våldet i samhället beror på att föräldrarna arbetar så mycket att föräldrarna inte har tid att verkligen  ta hand om och uppfostra sina barn. Barnen tittar på Tvn och blir påverkade av allt våld som sänds där, detta gör att barnen blir avtrubbade gentemot våld och barnen ser det råare våldet som en naturlig del i vardagen och har lättare att ta till våld i olika situationer. Därför vill Naturens Parti avverka och cencurera allt våld på Tv och istället behöver positiva Tv program sändas med bra, kärleksfulla och rättvisa förebilder på Tv, så att våra barn och ungdomar får goda förebilder.

Därför vill Naturens Parti införa sex timmars arbetsdag, med målet att införa en prestationsfri basinkomst på 10 000 kronor till alla svenska medborgare från 18 år. Då kan vi stänga försäkringskassan, socialkontoren, arbetsförmedlingen, etc, och istället använda dessa pengar till att delfinansiera basinkomsten.
   
Vi vill införa en skattetrappa för företagen, där små företag som tjänar mellan 0 - 120 000 kronor per år betalar 0 kronor i skatt.
Företag som tjänar från 120 000 - 10 miljoner betalar 25 procent i skatt.
Från 10 - 20 miljoner betalar 27,5 procent i skatt.
Från 20 - 30 miljoner betalar 30 procent i skatt, etc upp till en vinst på 200 miljoner då företaget betalar 75 procent i skatt, detta är den övre gränsen för skatten vinster, alla vinster över detta betalas 75 procent i skatt på företagets vinst.

Dessa pengar ska användas för att finansiera basinkomsten, och att staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet så att människor kan bo till en låg kostnad permanent, samt utbilda dom läkare som vi behöver i våran sjukvård idag. Istället för att använda flyg i Sverige behöver Vi bygga ett nät av Maglev höghastighetståg med en transporthastighet på 600 km/h, liknande finns i Kina, Tyskland och Japan, se mer under fliken "Transport" på våran hemsida. Detta gör att vi får ett fossilfritt transportsystem.


F: Kräver ni att alla ska ha en MÖJLIGHET att leva självförsörjande, eller kräver ni att alla ska leva självförsörjande?

Till en början att ha en möjlighet för att idag är människan tvungen att sälja sin kropp till högstbjudande för att överhuvudtaget få mat för dagen och en bostad. I alla tider har människan levt helt gratis, man byggde sitt eget hus och jagade och odlade sin egen mat, helt utan beroende av pengar, företag eller andra människor.

F: Är det inte bra att lära sig matematik i skolan? Vilka skolämnen har man nytta av i verkliga livet? Historia, engelska, filosofi, gymnastik?

Tänk på saken: Vad har du egentligen för nytta av matematik, när kriget har brutit ut, banksystemet har kraschat, och mataffärerna är tömda på mat, hjälper det att du kan gångertabellen då? Eller att räkna algebra eller 1263/7,2? Nej, och du har inte användning för matematik när du arbetar inom industrin, restaurangbranchen eller privat. Den som studerar till byggingenjör eller något annat av dom få yrken där man verkligen behöver veta vad 1263/7,2 är, så får denna lilla procent av människorna studera den matematiken på universitetsutbildningen till det yrket.

F: Men vilka skolämnen har man nytta av när kriget brutit ut? Historia, filosofi, svenska?

I skolan ska eleverna bland annat lära sig att föda upp och slakta matdjur, odla ekologiskt och lära sig hur man lagrar maten så att den inte rötnar. Slakta djuren får man lära sig i högre ålder, i högstadiet tex. Tillverka våra egna vanligaste varor med hjälp av maskiner så att essentiella varor lokalt, tyg, medicin, reparation av maskiner, datorer och annan elektronik.
Elkunskap är viktigt, eleverna behöver lära sig hur man bygger egna enklare elgeneratorer samt ha en grundlig byggundervisning.

Stor vikt läggs också vid instrument och musikundervisningen såväl som Yoga, och mindfulnessundervisning i skolplanen. Så att barnen utvecklas till lugna, glada och självsäkra individer.


Del två av intervjun.

fredag 11 augusti 2017

Svearnas härkomst

Lokalt verksamma amatörhistoriker med revolutionerande insikter i sitt eget landskaps plats i den svenska historien men som motarbetas av den akademiska eliten i Uppsala och Lund, är säkert ett välkänt släkte för läsare av denna blogg (jämför Västgötaskolan, Ale stenar). Att man på en plats så impregnerad med historia som Gotland kan hitta representanter för detta illustra släkte förvånar inte. Den för stunden mest framgångsrike av dessa historieförmedlare verkar vara Tore Gannholm. Hans många egenutgivna skrifter är lätta att komma över båda i traditionella boklådor och hantverksbodar på ön. Den enda plats där de helt lyser med sin frånvaro är på Fornsalen, maktens historiska museum i Visby.

Som vanligt har Gannholm läst källorna på ett nytt och särskilt insiktsfullt sätt och därigenom sett kopplingar som gått alla andra förbi i hundratals år. I det lilla särtrycket "Svearnas härkomst samt invandringen till Skandinavien" behandlas frågan om svearnas historia. Elithistorikerna kallar Gutasagan för en episk dikt med sagolika inslag, Beowulf för ett anglosaxiskt heroiskt epos som utspelar sig i Danmark och södra Sverige och Heimskringla för en kungasaga om svenska och norska kungar med omstridd trovärdighet. Men Gannholm vet bättre: Gutasagan är en i princip korrekt beskrivning av Gotlands historia. Beowulf handlar i själva verket om Gotland och gutarna, inte om Sverige, och Ynglingaätten, som beskrivs i Heimskringla, grundas av söderifrån inträngande heruler som gav upphov till svearna. För det är detta som är budskapet i denna korta skrift: svearna har inte bott i Sverige i långa tider utan anlände söderifrån på 500-talet och tog upp konkurrensen med de då dominerande gutarna. Att Gannholms beskrivning av Gotland för tusen år sedan förefaller något romantiserad (ett "fritt bondesamhälle" och en "demokratisk bonderepublik") förefaller typiskt.

torsdag 10 augusti 2017

Clas Svahn "Det okända"

Om man ska karakterisera Clas Svahns bok "Det okända" (Adlibris, Bokus) blir det lite spretigt: en reportagebok med några essäer och intervjuer, blandat med vittnesberättelser och referat av andras texter. Det finns några huvudämnen som tas upp i boken, oftast baserat på en mängd vittnesmål som Svahn på olika sätt tagit del av, till exempel spöken, mystiska sammanträffanden och folktrons föreställningar. Bland intervjuerna märks skeptikern James Randi, parapsykologen Martin Johnson och astronauten Ed Mitchell. De i mitt tycke intressantaste delarna i boken handlar om Raymond Abelsson och hans möten med befälhavare Zap från planeten Pi-171 i galaxen Ripi, om ett porträtt av den helige Charbel i Södertälje som gråter blod och om stenar som anses föra otur med sig om de tas från sin ursprungsplats.   

tisdag 4 juli 2017

Alltid nazister i Almedalen

Det faktum att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen deltar på politikerveckan i Almedalen i år har väckt mycket debatt. Vissa aktörer har valt att helt utebli från evenemanget och många andra har varit kritiska. Vad som dock verkar ha fattats i diskussionen är insikten att nazistiska grupper ofta på olika sätt deltagit i Almedalen. Här kommer några snabbt hopsamlade exempel:

2005 ordnade högerextrema Nationaldemokraterna (ND) en demonstration i Visby rapporterar Expo.

2010 gjorde ND en ny insats. Expo bevakade:
Nationaldemokraterna har inte varit lika iögonfallande. Men ändå funnits på plats med sina brandgula flaggor och nazistiska släptåg i form av Fria nationalister.
2013 medverkade nazistiska Svenskarnas part i Almedalen med ett torgmöte i Visby och andra aktiviteter.
Även 2014 medverkade Svenskarnas parti med ett torgmöte. Flera politiker polisanmälde också att de hotats av nazister och "nazism" kom topp tre i vad som diskuterades i sociala medier om Almedalen.
Att nazister brukar vara aktiva i Almedalen svarar naturligtvis inte på frågan om de borde få vara det men det borde kunna ge lite djup till diskussionen. Frågan har ställts och besvarats många gånger tidigare och det är inget speciellt som händer i år.

lördag 27 maj 2017

Naturens parti hotade av CIA

Naturens parti postar följande sedelärande historia om hur det går till numer i svensk politik på sin hemsida:

Mordhotet från CIA:

Den 13:e Januari år 2017 blev våran ordförande för Naturens Parti konfronterad av en man med amerikansk brytning från den amerikanska underättelsetjänsten CIA:s politiska aktivist grupp PAG. Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Activities_Division. Denne man gjorde klart för Naturens Partis ordförande att om vi inte tar bort all information om USA så skulle något hemskt hända oss i partiledningen, främst punkterna:


Bilderberggruppen (där vi avslöjar makthavarna bakom företagen, politikerna och bankerna). Källa: http://www.svd.se/slutet-sallskap-med-dold-agenda

EU (där vi avslöjar att amerikanska underättelsetjänsten ska undersöka EU kritiska politiska partier i EU.
Källa: http://jinge.se/mediekritik/usa-ska-undersoka-eu-och-nato-kritiska-partier-i-europa-hybridkrigforing-i-kubik.htm).

Europas koloniala historia (där vi avslöjar hur amerikanska företag, bla, Ford betalade och satte Hitler på makten).

Samt USAs globala övervakning (där vi avslöjar hur USA påverkar andra nationers politiker genom CIA:s avdelningar).

Han förklarade att CIA:s teknologi var så avancerad att dom kunde få det att se ut som en naturlig död, självförvållad olyckshändelse samt att dom kontrollerade folk inom ledningen för religiösa extremistgrupper och för den organiserade brottsligheten i Sverige.

Händelsen är polisanmäld och vi har sökt sekretessmarkering (skyddade personuppgifter) för våran ordförande för Naturens Parti, men skatteverket avslog våran ansökan för detta, tydligen är inte den svenska yttrandefriheten tillräckligt viktig när utländska makter angriper den enligt skatteverket.

Vi har tagit bort flera av dessa punkter med tanke på att det inte finns någon säkerhet för vad den amerikanska underättelsetjänsten kan göra, men vi beslutade att det är säkrare att ändå avslöja mordhotet från CIA på våran hemsida.

Vi hoppas att ni uppskattar och läser igenom hela hemsidan med all den chockerande och upplysande informationen som står här!


Kärleksfulla hälsningar Naturens Partis styrelse.

Mer om svenska partier.

fredag 19 maj 2017

Allierade i Sverige under kriget

I olika sammanhang har det skrivits mycket om Sveriges och svenskars samarbete med Nazityskland under andra världskriget. Stockholms roll som tummelplats för militärer, agenter och motståndsmän har också skildrats. I boken "Operation Sepals - hemliga baser i Sverige 1944-1945" av Roger Albrigtsen är fokuset ett helt annat eftersom boken behandlar allierade baser på svensk mark i de allra nordligaste delarna av Sverige.

I slutet av kriget 1944 fick man från brittisk och amerikansk sida ett allt större behov av att kunna stödja den norska motståndsrörelsen med material och personal. Efter att ha kartlagt möjligheterna i Nordnorge, bland annat om man kunde föra in material sjövägen, beslutade man sig för att göra det via luftlandsättning av material i de svenska fjällen som sedan förs över gränsen. För detta ändamål behövdes permanenta, bemannade baser på svensk mark. Som kodnamn för baserna i Sverige valde man den botaniska termen Sepals medan den besläktade termen Perianths användes för att beteckna grupperna som opererade från baserna. Sepals-baserna var bemannade med personal från norska motståndsrörelsen, amerikanska OSS och brittiska SOE, och försågs med underhåll av svenska militären.

Denna allierade verksamhet i Sverige under brinnande krig skedde utan regeringens kunskap eller godkännande men dock med stöd på andra nivåer i den svenska militären och underrättelsetjänsten. En av de inblandade var senare överbefälhavaren Stig Synnergren och även Fahle Isberg från C-byrån förekommer i boken. Baserna användes inte bara för att ta emot material och smuggla in det i Norge utan tjänade även som en länk i kedjan för att smuggla personer in och ut ur Norge. I perioder tog man emot relativt stora mängder flyktingar. Personal från baserna utförde även raider och sabotage-uppdrag inne i Norge. I praktiken användes aldrig luftlandsättning av material utan förnödenheterna kom in via Bromma flygplats, därifrån på järnväg till norra Sverige för att till sist transporteras med häst eller ren till baserna från Abisko eller Kiruna.

torsdag 18 maj 2017

Palmes mördare och mycket mer

Det är nog säkrast att börja detta tips med en liten varning: det är möjligt att Conny Larsson som skrivit boken helt enkelt är en mytoman som hittat på det mesta i sin bok med den krångliga titeln "Nu ska jag upp och skjuta den jäveln! Olof Palme" (Bokus) (även om jag inte tror det). För det är sannerligen många underliga saker Conny har att berätta om, båda innan- och utanför Palmemordets domäner.

I boken förekommer glimtar från Connys liv som högt uppsatt i två olika österländska sekter (TM och Sai Baba-rörelsen), och brytningarna med dessa, även om detta  behandlas mer utförligt i två andra av Connys böcker ("Beatles, Maharishi och jag" (Bokus) och "Bakom clownens mask" (Adlibris, Bokus)). Det berättas även om hur, på 80-talet, en sådan sekt för statens pengar kunde driva ett behandlingshem för fångar på väg ut från fängelselivet. Ett behandlingshem där sektmedlemmar verkar arbeta gratis och med gruppmeditation, sexuella relationer mellan intagna och vårdare samt regelbundna resor till ashram i Indien med intagna, som stående inslag i behandlingen.

Det är alltså på detta behandlingshem som Larsson drev som Palmes framtida mördare dyker upp, "Lennart". Som en obalanserad psyko- och sociopat med ett glödande hat mot den socialdemokratiska överheten är väl inte Lennart så olik många andra utpekade mördare. En sak finns det dock som skiljer, Lennart är enarmad, en så vitt jag vet helt ny idé som inte förekommit i spekulationerna tidigare. Att detta helt skulle missats i alla vittnesmål från mordplatsen kan väl kanske förvåna någon. Eftersom "new age"-hippien Conny är en så fanatisk Palmehatare att han är en av Alf Enerströms regelbundna sponsorer etablerar han och Lennart snabbt en nära kontakt. Men Lennart sviker sin vana trogen även Conny, en resa till Indien där Sai Baba förgriper sig på Lennart hjälper väl inte till, och brytningen blir brutal. Mordnatten 1986 är Lennart på permission i Stockholm och ringer upp Conny morgonen efter mordet och berättar vad han gjort.

Författaren slits mellan en vilja att anmäla och att stå utanför, plågad av dåligt samvetet för att möjligen eggat på Lennart via sitt eget Palmehat. Till slut anmäler han faktiskt saken och börjar glida ner i privatspanarträsket. Snart är det möten på bullriga caféer för att inte bli avlyssnade, epostkampanjer riktade mot diverse kända personer för att få dem engagerade i fallet och att man upplever sig ha blivit fotograferad av en civil polisbil i Norrköping blir ett avgörande bevis för att Lennart dödade Palme. Inga-Britt Ahlenius och Göran Lambertz dyker upp. Larsson flyttar till Cypern där han naturligtvis blir tjenis med Bertil Wedin, själv utpekad som Palmes mördare. Även om Conny inte vill uttala sig säkert om något annat än Lennarts erkännande, lanserar han någon sorts konspiration bland militärer och poliser, möjligen med utländska kopplingar, bakom  mordet.

Sammanfattningsvis är boken mycket läsvärd med intressanta inblickar i många saker, inte bara vem som sköt Olof Palme.          

söndag 14 maj 2017

Reflektioner över lastibilsattacken i Stockholm

Tidigare i bloggen har jag sammanställt några olika typer av snabba reaktioner i sociala media och bloggar (Attacken i Stockholm, false flag?, Några reaktioner på attacken i Stockholm, Medias rapporter om skottlossning 7/4) på terrorattacken i Stockholm. Nu har turen kommit till några bloggreflektioner som kanske krävt lite mer eftertanke.

Vad som ligger bakom attentat är naturligtvis en viktig fråga för många och då kanske framförallt Islams roll. För Karl Håkan är det hela tydligt:
Vi pratar om att inget ska påverka oss. Vi ska aldrig acceptera detta hemska. Det som vi kallar för Terrorism. Men som i själva verket är Allah.

Vi ser hur Stadsministern står där och säger att Sverige är Angripet. Hela kommunikationen i Stockholm stängs ner. Allah har verkligen makt. Och vi hör om hur Allahs anhängare Jublar.
Allah har visat sin makt
En del, som Christer, har blivit polisanmälda för sina små funderingar om den religiösa bakgrunden:
Terrordådet är allt att döma ett muslimskt terrordåd. Trots att Sveriges flyktingpolitik har varit generöst mot muslimer och dess religion islam. Tacken för denna öppenhet är att muslimska terrorister mördar fyra människor i Stockholm city och skadar 15. Hemska bilder på blodpölar finns och vittnesuppgifter på lemlästade kroppar. Vänner: det går inte att ställa in sig hos ett vilddjur. Det hugger vem som helst som det kommer åt, för det är dess natur. Islam är ett sådant vilddjur.
Jag har blivit polisanmäld för en artikel om terrordådet och Jesu kärlek
Som vanligt är det den indisk astrologin tolkad av Siwert som kommer närmast ett uttalat stöd till en våldshandling som denna:
Jag säger inte att slakthus Åhléns var ett bra ting, men kanhända en nödvändig vändpunkt. Inga alternativ återstår till sist när ett samhälle går ner sig i skiten på det sätt som skett i Sverige. Snabbast växande klyftorna mellan fattiga och rika i den rika västvärlden? Profitera på skolbarn och sjuka och svaga? Vad är detta för social ingenjörskonst? Det är ren satanism! Mot sådan duger knappast receptfria salvor.
Vägval Sverige: mer sekularism eller satsning på intelligent skola
Som alltid finns det detaljer i den officiella versionen som man kan peta i. Är rätt person gripen undrar Yrsa:
Något inom mig säger att vi inte har fågat rätt man som utförde terrordådet.
Det känns väl igen?
Det är bara att återgå till morden på Anna Lindh och Olof Palme... så
har du svaret.
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/ar-det-verkligen-samma-terrorist-titta-noga-pa-bilderna/
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/ar-det-verkligen-samma-terrorist-titta-noga-pa-bilderna/
Är det verkligen samma terrorist? Titta noga på bilderna

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/ar-det-verkligen-samma-terrorist-titta-noga-pa-bilderna/
Vad var egentligen planen funderar Kristoffer:
Akilov transporteras till platsen där en lastbil tillhörande bryggeriet Spendrups står still med motorn på och dörren till förarhytten olåst och eventuellt också öppen.
Akilov tar fordonet (regnr PNG 037) i besittning och inleder en rad manövrar där han efter sju 90-graders kurvor till slut hamnar på Drottninggatan i södergående riktning.
Han accelererar fordonet och inleder vansinneskörningen mot det planerade slutmålet.
Efter ett par hundra meter upptäcker Akilov en bomb i förarhytten. Han drabbas av insikten att planen är att han själv skall dö i slutskedet på attacken.
Han försöker desarmera bomben, och lyckas, men ådrar sig i samband med detta brännskador – vilket gör att han tillfälligt tappar kontrollen över lastbilen.
Lastbilen han framför brakar in i parfymavdelningen på varuhuset Åhlens City.
Terrorattacken i Stockholm: Åhléns var inte slutmålet – det var regeringen
Detta med militära helikoptrar som flög över Stockholm bekymrar Henning:
White TV har nu fått kontakt med ett mycket pålitligt vittne, Johan Holmgren, som är grundare och styrelsemedlem i vårt nya parti Populisterna. Johan kan man lita på.
Han berättade för White TV att han åkte på Essingeleden norrut ca. 14.15 den 7 april 2017 och såg då två helikoptrar Sikorsky UH-60, kallad Black Hawk, flyga från Stockholms innerstad i västlig riktning ut ur den kungliga huvudstaden över Essingeleden.
2 Sikorsky UH-60 Black Hawk över Stockholm en timme före lastbilsattacken den 7 april 2017
Datum och klockslag för det inträffade kan vara av speciell betydelse menar Jori:
Last night in Sweden sa Trump lördag den 18 Februari. Last night var då Fredagen den 17 februari och världen, speciellt Sverige, stod förvirrad och undrade vad han menade. Vad hände egentligen last night in Sweden? Vad menade han?

7 veckor senare (alltså 7 gånger 7 dagar senare), frdagen den 7 April så får Sverige en "last night" värd att nämna så som Trump gjorde.

7 april är 77 dagar efter att trump tillträder som prelle. När han tillträde var han 70 år + 7 månader + 7 dagar gammal.....
7 April, = 7 + 4 = 11

Månen var även den 11 dagar gammal

Bilen kapas framför 7eleven och krockas sedan in i Drottninggatan 47.

Attacken skedde kring tre tiden. Det enda specifika klockslaget som finns i rapportering àr 14.53,,, Det àr 7 minuter i tre och reduceras ner till 4. (1+4+5+3 = 13... 1+3 = 4)

Någon som kan förklara betydelsen av 7-11?
Last night in Sweden!
Eller bakgrunden till företaget Spendrups:
Förresten - är företaget Spendrup - som ägs av judar - med i den sionistiska VÄRLDSKONSPIRATIONEN - den som vill ha Lucifer (Satan) på tronen?!
ATTACKEN I STOCKHOLM - FAKE NEWS
Vad Gud egentligen tycker om terrorattacker där oskyldiga dör intresserar nog många. Patrik, som är god vän med Gud, kan fråga honom direkt:
Jag frågade min man profet Patrik (som numera även är en privat mentor för ett antal människor och pastor i en församling)
'Älskling, vad säger GUD om detta?'

Patrik blundar och frågar Herren
'Ja, GUD vad säger du?'

GUD svarar omedelbart och tydligt, men en hörbar röst till Patrik:
'Inte alla människor kommer in i himlen, för skulle alla släppas in,
så skulle himlen se ut precis som jorden.
Jag släpper inte in vem som helst i mitt hem, och det ska inte ni göra heller'
Terrorattacken i Stockholm, vad säger GUD?
Vissa ser andra möjliga motiv än religiös fanatism. Kristoffer undrar över det som inträffade ungefär samtidigt:
Det hitills största offret för händelsen är att rapporteringen om USA:s flagranta och folkrättsvidriga robotattack på Syrien bara några timmar tidigare, drunkar i massmedias och statsministerns överreaktioner och hysteri rörande en ännu icke utredd trafikhändelse som tyvärr inte på något sätt är unik, vad gäller antalet skadade och omkomna.

Är detta hur globalisterna, i skydd av en diversions- och desinformationskampanj om påstådd inhemsk ölbilsterrorism, styr den kollektiva tankeprocessen hos ett helt folk – blott timmar efter att man låtit USA avfyra vad som kan bli den första salvan i ett tredje världskrig?
Alla överreaktioners moder
Många känner ett behov av att hjälpa till, att försöka göra jorden lite bättre. Mia har förslag på vad du kan göra:
Visualisera en lila låga över Syrien, som renar energin över hela området. Låt sedan lågan expandera tills den omsluter hela jordklotet, och låt den rena energin över hela vår planet
Visualisera sedan ett mjukt rosa sken som helar alla människor i Syrien och möjliggör fred i området. Låt sedan ljuset expandera vidare tills det omsluter hela jordklotet, och låt det hela alla människor på den här planeten
Massmeditation för världsfred
Manifestationer efter terrordådet för kärlek och uppmaningar till lugn har inte tagits så väl emot av alla, till exempel En Stella:
Efter att fyra liv i fredags offrades av samma Psykopatiska Parasit Sammanslutning – PPS, och springhjonen i den svenska regeringen nu applåderar sig själva och de andra orderföljarna om hur bra de hanterat terrorattacken för att inge förtroende som styre för att strama åt kontrollen i försöket att utföra PPS onda plan om One World Corporation, har de samtidigt mage att uttala sig om att vi ska hålla oss lugna och inte vara rädda, och det är visserligen till ingen nytta att vara rädd eller att agera i panik, MEN, vi ska vara rädda, väldigt rädda, för Psykopaterna skyr som sagt inga medel och liv offras inte bara i Sverige utan globalt i stora siffror antal döda och har gjorts länge, MEN, vi ska agera smart, ta tillfället som erbjuds till utveckling både för personligt utvecklig samt det gemensamma delade medvetandet som nu kan växa och med det kan vi införa början till det nya samhället som är FÖR mänsklighetens välmående och inte en individs begäran. (Läs egots förfall).
De goda människorna vinner alltid…
Vad som kommer att ske nu är naturligtvis en intressant fråga. Kommer det att påverka nästa års riksdagsval i Sverige till exempel? Dr. Jackson tror det:
Jag läste i Nyheter Idag att en del människor är oroliga att Sverigedemokraterna kommer att få många nya sympatisörer efter terrordådet i Stockholm genomfört av en muslim.

Jag tror inte de behöver vara så oroliga. Hälften av SD:s sympatisörer kommer nämligen att lämna SD för att gå till Nordiska Motståndsrörelsen och många andra kommer att gå direkt till NMR utan mellanstationen SD.
Efter terrorn: SD:s väljare kommer halveras – då dessa väljare går till NMR
Sen finns ju också den insmugglade IS-armén som är Hennings stora orosmoln:
Antingen har den sedan läge insmugglade ISIS-armén i Sverige försökt att slå till mot Stockholm på flera platser igår eller det hela var en övning av polisen, Säpo och försvaret för att just träna emot en sådan situation.
Emot eventuella ISIS-armé-krigshandlingar talar att det inte rapporterats om skottlossningar och andra terrordåd från andra städer i Sverige igår. När ISIS-amén i Sverige slår till har de bara en chans och då måste de utnyttja samtliga resurser de har, samtidigt. Då fäller de sändningsmaster, blockerar brorar och lamslår annan kommunikation. Dessutom ger de inte upp i tystnad. De kämpar intill sista man och spränger sig sedan gärna själv i luften, för att komma åt så många jungfrur som möjligt. Det har inte rapporterats de minsta spår av sådana krigshandlingar igår heller.
Varför mörklägger polisen+ fulmedia de andra skottlossningarna i Stockholm, Centralen Fridhemsplan?

måndag 24 april 2017

Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet

Del två av intervjun med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Berätta lite om dig själv.

Jag är egentligen inte så väldigt viktig, men alla Sveriges vetenskapligt lagda människor är viktiga för vårt parti. Det kan vara ingenjörer, läkare och lärare etc. Jag är endast en ingenjör med hög förmåga att se samband som mediterat flitigt, men min funktion är egentligen enbart att utgöra en slags permanent säkerhetsvakt för de två partierna Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet samt att deltaga i samtalet.

F: Jag undrar lite över detta med meditation. Många ser det som en avslappningsmetod, men du talar om det som en metod för att komma fram till eller inse saker?

Kul att du undrar, men det är väldigt lätt att uppleva själv. Prova gärna 30 sekunder, en minut, nästa gång två minuter o.s.v. När du är uppe i ungefär en timme kan du göra en reträtt också. 10 dagar är vanligt.

Det är avslappnande att andas djupt och sitta still eller gå sakta. När man slappnar av och andas djupt läker hjärnan, det är lite som att sova fastän man är vaken och betraktar sina drömmar vaket, men liksom utifrån som om man själv inte är en del av dem, som att man själv blir ett högre väsen som betraktar jaget.

Man kan släcka ut icke-konstruktiva tankar och dåliga minnen och förstärka positiva och konstruktiva tankar. Man kan även tänka saker färdigt i flera steg och sedan släcka ned dessa tankar också om de inte leder någonstans eller be någon om hjälp att diskutera saken om man inte får ordning på det.

Man kan förbinda och relatera tankar i meditation. Man kan i meditation få nya tankar och upplevelser. Tömmer man ut det ovidkommande finns det rum för nytt tänkande och ny visdom. Läser man ex. vad en filosof skrivit kan man sedan meditera på vad filosofen sagt, relatera det till annat man känner till och sedan läsa fler olika filosofer.

Är det lite tomt kan man sedan kan ex. fylla på med skeptikerskolan eller läsa in sig på argumentationsfel eller hypotetisk deduktiv metod och relatera och meditera på det också.

F: Vilka fler partier än Vetenskapliga partiet ingår i Valsamverkanspartiet?

Jämställda partiet och Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism ingår i Valsamverkanspartiet idag. Vi hoppas på fler deltagande partier som är nya, små eller ligger nära eller under 4%-spärren.


F: Som utomstående får man lätt intrycket att Jämställda partiet och Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism i själva verket är samma parti som Vetenskapliga partiet. Är det så?

Nej, men vi har många åsikter gemensamt. I Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism är även de som är kristna välkomna om jag förstått saken rätt. Vetenskapliga partiet är emot alla religioner och vi är ateister.

Jämställda partiet försöker, vad jag kan förstå, dra mer balanserade och intelligenta feminister ut ur radikalfeminismens klor och även välkomna jämställda män in i partiet också utan att de behöver kalla sig för feminister.

Vetenskapliga partiet tror att jämställdhet kommer automatiskt när man minskar klyftorna i samhället, men vi förstår att kvinnor som misslyckats i andra partier kan ha en annan åsikt. I minst 50% av fallen är det naturligtvis en man som kommer få representera det onda av den som tagit på sig offerkoftan.

Det är mänskligt att bli arg och ledsen, generalisera och blir rasistiskt sexistisk. “Vita män” tycks vara speciellt angripna av feminister om jag förstått saken rätt. Det kan läkas ut mentalt om man är motiverad.

F: Du har alltså inte grundat dessa partier och är inte medlem i dem? Har du träffat grundarna eller några medlemmar från dem?

Nej. En kvinna vid namn Malin Eriksson och en person jag tror heter Tomas verkar grundat dessa två partier och det är heller inte nödvändigt att träffas i verkliga livet. Valsamverkan handlar inte om att komma överens om en gemensam politik, bara om att skaffa riksdagsmandat till de ingående partiernas utvalda kandidater som jag registrerar inför valet.

När kandidaterna väl får mandat i riksdagen kan de samverka med vilka andra partier de vill i riksdagen på order av sina egna medlemmar.

F: Hur började du arbeta för partiet?

Jag som säkerhetsvakt är grundaren av det som idag heter Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet, två partier som startades samtidigt som en helhetslösning September 2012. Det var slutresultatet av djup meditation under en längre period.

F: Vad gör egentligen en säkerhetsvakt i ett parti?

Säkerhetsvaktens uppgift är till att skydda partiet från yttre angrepp. Det finns olika typer av angrepp, ex. infiltration, internettrolling och andra psykologiska trix som kan skada ett parti. Säkerhetsvakten är där för att skydda deltagarna mot sådana angrepp och för att uppmuntra de som ev. har drabbats.

F: Kan man bli vald till säkerhetsvakt eller sker den tillsättningen på annat sätt?

Ja. Om säkerhetsvakten säger upp sig eller avlider påbörjas en process som involverar presentationer, meditation och votering för att välja en ny säkerhetsvakt.

F: Har du varit engagerade i något annat, nu eller tidigare?

Ja. För Miljöpartiet satt jag en tid i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommun. För Direktdemokraterna var jag medgrundare, tidvis officiell ordförande, samt moderator. Jag har även tagit en kort tur in i Gröna partiet som var en utbrytning av ca 50 personer ur Miljöpartiet som tyvärr lades ned.


F: Vill du berätta lite om "Kung Martins parti"?

Absolut. Kung Martins parti var det första glädjande mentala steget mot Vetenskapliga partiet och är otroligt relevant. Min grundtanke var att de religiösa i politiken, som oftast beter sig ganska ologiskt, ändå skulle acceptera en trevlig kung kallad av Gud, även om min definition av Gud som ateist och vetenskapligt lagd givetvis inte är Demiurgen, som leder människor till ogudaktigt beteende. Min ”gud”, d.v.s. det jag dyrkar och spenderar min tid med är den inre övertygelsen vad som är rätt och riktigt långsiktigt för alla människor, även för framtidens generationer.

Kung Martins parti blev även grunden för hur ett parti kan skyddas mot infiltration och förstörelse, efter mina negativa erfarenheter av andra partier, förutom en clown-kung även kan glädja barn och vuxna.

Jag kom på i meditation att varje parti behöver en permanent säkerhetsvakt, eller åtminstone en inre permanent kärna, en centralkommitté, som kan stoppa infiltration och förstörelse, annars kan det givetvis gå som det gått för Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller Direktdemokraterna där grundarnas ideal har körts över.

Kung Martins parti var dessutom ett försök till s.k. “gerillamarknadsföring” på ett kul sätt, eftersom Sveriges demokrati faktiskt har en maktlös kung som aldrig bär kungakrona, men ändå står symbol för en gammal diktatur, hur besynnerligt det än kan verka så här år 2017. Drottningen får numera bära de olika hattarna förutom när någon skojar till det med kungen.

Att bli statsminister är också som att denne blir en slags “folkung” vald i ett ”folkland”, även om makten i Sverige mellan valen naturligtvis ligger hos riksdagens representanter. Men ändå är statsministern alltså en indirekt demokratiskt vald slags kung med åtminstone ett mandat i riksdagen och inte en kung som fått ämbetet genom arvsmonarki.

Namnbytet till Vetenskapliga partiet var en logisk konsekvens av att gerillamarknadsföringen med Kung Martins parti inte fungerade särskilt väl. Jag gillar personligen ämnet mer än vad centralkommittén gör. Kung Martins parti är i min mening annorlunda och verkligen tankeväckande, precis som bloggen ”Jag vill vara farlig”.

Betydligt mer tragikomiskt är, i min mening, att människor idag gärna röstar på människor som spelar seriösa i kostym och slips men sedan beter sig som clowner realpolitiskt. Det omvända vore bättre, anser jag, enligt principen; – Välj en clown med humor som sedan beter sig seriöst med landets ekonomi och välfärd! – En människa som vill få sina medmänniskor att skratta kommer inte försöka få dem att gråta!

Anledningen att Kung Martins parti lades ned är att det stora flertalet människor inte hade humor nog eller inte var mentalt redo att ansluta sig till detta parti. Den spexiga kungautstyrseln används numera endast för att glädja barn och på karnevaler, i barnprogram eller andra spexiga tillställningar med hänsyn till centralkommitténs interna diskussioner om vår framtoning.

F: Hur är det med Rasistiska partiet och Islamofobiska partiet, de är också dina skapelser?

Det skulle man faktiskt kunna tro. Kanske är det inte seriöst menat men mera ett spex mot de som missbrukar orden? Du kan kanske fråga dem?